آزمونی جالب برای تعیین تیپ شخصیت شما

انواع و اقسام پرسشنامه های شخصیتی معتبر وجود دارد که می توانند ته و توی شخصیت شما را بریزند روی کاغذ و شما را در شناخت بهتر خودتان یاری دهند. اما جالبی پرسشنامه ی زیر  به این است که علاوه بر رو کردن برخی ویژگی های شخصیتی شما می تواند پیش بینی کند که آیا شما مستعد بیماری های قلبی  هستید یا نه ! چرا ؟

نخست تست بزنید تا بعد . کافی است در مقابل هر یک از 25 سوال که در زیر می خوانید موافقت و یا مخالفت خودتان را با بله / خیر مشخص کنید تا جایی که می توانید از « نمی دانم » اجتناب کنید.  


آیا در مکالمات روزمره خود روی برخی کلمات تاکید می کنید ؟ بلی / خیر / نمی دانم

آیا سریع غذا می خورید و سریع حرف می زنید ؟ بلی / خیر/ نمی دانم

به نظر شما باید به کودکان آموزش داد تا همیشه بهترین باشند ؟ بلی/ خیر / نمی دانم

آیا وقتی کسی کند و آهسته کار می کند بی حوصلگی نشان می دهید ؟ بلی / خیر / نمی دانم

آیا وقتی دیگران حرف می زنند آنها را وادار به تند حرف زدن می کنید ؟ بلی / خیر / نمی دانم

آیا وقتی احساس می کنید محدود شده اید یا باید در رستوران منتظر خالی شدن میز باشید از فرط عصبانیت دیوانه می شوید ؟ بلی/ خیر / نمی دانم

آیا وقتی کسی برای شما حرف می زند هم چنان افکار شخصی خودتان را دنبال می کنید؟ بلی/ خیر / نمی دانم

آیا سعی می کنید در حال اصلاح صورت یا آرایش صبحانه هم بخورید؟ بلی/ خیر / نمی دانم

آیا اتفاق می افتد که در تعطیلات نوروزی یا تابستانی کار کنید؟ بلی/ خیر / نمی دانم

آیا همیشه مباحث مربوط به موضوعات مورد علاقه تان را دنبال می کنید؟ بلی / خیر / نمی دانم

آیا اگر وقت گذارنی کنید خودتان را گنهکار می دانید؟ بلی/ خیر / نمی دانم

آیا آن قدر مشغول کار هستید که متوجه اطراف خودتان یا مثلا متوجه تغییر دکوراسیون خانه نمی شوید ؟ بلی/ خیر / نمی دانم

آیا با مادیات بیشتر از مسایل اجتماعی درگیر هستید؟ بلی/ خیر / نمی دانم

آیا سعی می کنید فعالیت های خود را در کم ترین زمان برنامه ریزی کنید؟ بلی/ خیر / نمی دانم

آیا همیشه به موقع سر قرار حاضر می شوید ؟ بلی/ خیر / نمی دانم

آیا اتفاق افتاده است که برای بیان نظر خودتان مشت گره کنید یا مشت بزنید ؟ بلی/ خیر / نمی دانم

آیا موفقیت های خود را به توانایی سریع کار کردنتان نسبت می دهید؟ بلی/ خیر / نمی دانم

آیا احساس می کنید کارها باید همین حالا و خیلی سریع انجام گیرد ؟ بلی/ خیر / نمی دانم

آیا برای انجام دادن کارهای خود همیشه سعی می کنید ابزارهایی را به کار ببرید که بیشترین بازده را دارند؟ بلی/ خیر/ نمی دانم

آیا هنگام بازی انچه برایتان بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد این است که برنده بازی باشید؟ بلی / خیر / نمی دانم

آیا معمولا حرف دیگران را قطع می کنید؟ بلی/ خیر / نمی دانم

آیا وقتی دیگران تاخیر می کنند عصبانی می شوید؟ بلی/ خیر/ نمی دانم

آیا پس از غذا خوردن بی درنگ از سر میز یا از سر سفره بلند می شوید؟ بلی/ خیر / نمی دانم

آیا همیشه احساس می کنید که عجله دارید؟ بلی/ خیر / نمی دانم

آیا از عملکرد فعلی خود ناراضی هستید؟ بلی/ خیر / نمی دانم

تفسیر آزمون شخصیت

تعداد بله = بیشتر از 20  تیپ شخصیتی A

ویژگی های اخلاقی : خیلی مبارزه جو – رقابت طلب- بی حوصله – پرخاشگر – خصومت جو – تحمل ندارید دیگری کار شما را انجام دهد – حاضر به مشاوره نیستید // مستعد بیماری قلبی و عروقی هستید //

تعداد  بله = کمتر از 5 تیپ شخصیتی B

ویژگی های اخلاقی : آرام آسان گیر – کیفیت زندگی برای شما مهم تر از کمیت آن است. // در معرض بیماری قلبی و عروقی نیستید //

تعداد بله = 13 تا 20 متمایل به تیپ A

تعداد بله = 5 تا 13 متمایل به تیپ B

اگر شما مثل ادم های تیپ A   فکر می کنید اما مثل ادم های تیپ  B   رفتار می کنید روان شناسان به شما می گویند تیپ   C  . یعنی اینکه شما دوست دارید مثل تیپ    A  رفتار کنید اما حرص می خورید و به قول معروف می ریزید توی خودتان . شما مستعد بیماری سرطان هستید ! شاید ها !

منبع : ویژه نامه راهنمایی و رانندگی - نوروز ٩٠