معلمان گرامی

DVD فیلم هایدرس تفکر و پژوهش ششم دبستان به همراه کتاب راهنمای تدریس و کتاب دانش آموز در اختیار کارشناس گروه های مناطق قرار گرفته است. انشالله با همت دوستان کارشناسی گروه ها این بسته آموزشی در اختیار شما خوبان قرار می گیرد.

منتظر انتقادات سازنده و حضور سازنده شما هستیم.

پیروز باشید.