قابل توجه معلمان درس مطالعات اجتماعی سوم تا ششم ابتدایی:

با مراجعه به سایتSeeiran.ir( سیری در ایران) می توانید اطلاعات خوبی از استانهای مختلف ایران دریافت نمایید.

هم چنین می توانید با معرفی این سایت برای تحقیق و پژوهش دانش آموزان تان گامی برای پیشبرد و توسعه مراکز و منابع یادگیری بردارید.                   

    از دیگر سایت های معروف و کاربردی می توان به موارد  زیر اشاره نمود:

www.ichto.ir

www.iranology

www.iranpedia.ir

www.akairan.com