سلام دوستان و معلمین گرامی

با دانلود فایل زیر می توانید آدرس تلفن و اطلاعات خوبی از  اماکن و ابنیه های تاریخی تهران کسب نمایید.

برای رفتن به موزه ها و ابنیه های تاریخی بایستی مطابق با اهداف درسی کتاب مطالعات اجتماعی سوم تا ششم برنامه ریزی انجام داد. بنابراین با مطالعه فایل زیر می توانید با هدف آموزشی مطلوب تری حضور یابید.

موفق باشید و برقرار.

بدرود.

دانلود فایل اماکن تاریخی موزه ها و ابنیه ها