قابل توجه معلمان چهارم - سال تحصیلی 93

برای کتاب مطالعات اجتماعی چهارم -چاپ93

17 اثر ثبت شده ایران در یونسکو

مسجد جامع اصفهان و برج گنبد قابوس در سی‌و‌ششمین اجلاس کمیته میراث
جهانی یونسکو -2012، به عنوان چهاردهمین و پانزدهمین آثار ایران در تاریخ 10 تیر
91 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.

مجموعه کاخ گلستان نیز به
عنوان شانزدهمین اثر تاریخی ایران در یونسکو ثبت شد.

شهر سوخته واقع در سیستان به
عنوان هفدهمین اثر تاریخی ایران در آثار جهانی یونسکو ثبت شد.

کارشناسان یونسکو گنبد قابوس
را یادگاری از تمدن قرن دهم میلادی دانستند که به عنوان یک شاهد منحصر به فرد از
یک سنت با اهمیت است. مسجد
جامع اصفهان نیز به عنوان بنایی از قرن هشتم تا قرن 18 میلادی و به عنوان یکی از
قدیمی‌ترین مساجد جامع ثبت یونسکو شد. پیش از این مجموعه‌های تاریخی چغازنبیل
(دوراونتاش) در خوزستان، تخت
جمشید
(پارسه، پرسپولیس)
در فارس و میدان نقش جهان در اصفهان در تاریخ 19 اردیبهشت‌ سال
1358 در فهرست میراث جهانی ثبت شده بود. پس
از ثبت این آثار، ایران حدود 24 سال اثر دیگری را در فهرست جهانی ثبت نکرد تا این‌که
در سال 1382، مجموعه تاریخی تخت سلیمان به‌عنوان چهارمین اثر
تاریخی کشور جهانی شد. سپس در تیر 1383 پاسارگاد و منظر تاریخی و
فرهنگی بم، در تیر 1384 گنبد سلطانیه و در تیر
1385 مجموعه‌ تاریخی بیستون به جمع آثار ایران در فهرست میراث
جهانی یونسکو اضافه شد. در تیر 1387‌، پرونده‌ مجموعه‌ کلیساهای آذربایجان به
یونسکو فرستاده شد و نهمین اثر جهانی ایران با نام مجموعه «کلیساهای ارامنه» شامل
سه کلیسای اصلی و چند بنای اطراف آن، همراه دهکده‌ها و قبرستان ثبت جهانی شد. پس
از آن در سال 1388 «سازه‌های آبی ـ تاریخی شوشتر» که شامل 14 اثر بود، دهمین اثر جهانی ایران نام گرفت. سال 1389 نیز
ایران برای نخستین‌بار توانست از دیگر ظرفیت‌های یونسکو استفاده کند و موفق به ثبت
جهانی دو اثر تاریخی «بازار تبریز» و
مجموعه‌ی «بقعه‌ی
شیخ صفی‌الدین اردبیلی
» به‌صورت
همزمان شد. سال گذشته نیز سیزدهمین اثر جهانی ایران با نام «باغ‌های ایرانی» ثبت
میراث جهانی یونسکو شد.