پنجشنبه 19 تیرماه 1393

کرج : اولین سمینار آموزش فلسفه به کودکان

زیر نظر دکتر یحیی قائدی

منتظر حضور گرم شما خوبان  اولیا دانش آموزان و معلمان عزیز و نیز دانشجویان و علاقمندان به یادگیری و فلسفه و کودک هستیم.

موفق باشید.