نقش والدین در آموزش علوم

مهارت های علوم را آموزش دهید

 

دانش ، شیوه ای برای شناخت جهان و زاویه و الگویی از تفکر است که از همان نخستین سال های زندگی شکل می گیرد. از این رو ، مشارکت والدین در اموزش علوم به کودکان اهمیت زیادی دارد.

طبق بندی: از فرزندانتان بخواهید چیزها را بار اساس خصوصیاتشان دسته بندی کنند.

  • « بیا جوراب ها را بر اساس رنگشان طبقه بندی کینم. »
  • « فکر می کنی بهتر است اسباب بازی هایت را بر چه اساسی      دسته بندی کنیم؟ »

پیش بینی : در مورد نحوه رخ دادن پدیده ها در پیرامون خود نظری را مطرح کنید و آن را بیازمایید.

  • « چه قدر طول می کشد تا قطعه یخی که در این جا گذاشته ایم ، آب شود؟ »
  • « اگر آن را در مکان دیگری بگذاریم ، ایا دیرتر آب خواهد شد؟ »


اندازه گیری : از فرزندتان بخواهید دنیای پیرامونشان را به طور کمی ارزیابی کنند.

·        « چه کسی کوتاه ترین قد را در خانواده دارد؟ به چه اندازه ؟ »

·        « اتاق تو چند گام است ؟ اتاق پذیرایی چه قدر ؟ »

·    فرزندان را به جدا کردن اجزای یک ساعت ، اسباب بازی یا لوازم    کهنه ی منزل ترغیب کنید و نگران آن نباشید که چگونه می توان بار دیگر لوازم آن ها را گرد هم اورد ! نکات ایمنی را به فرزندتان یاداوری کنید. اگر لازم بود بر کار فرزندتان نظارت کنید.

·    راجع به مشاغل علمی با فرزنتان بحث و گفت و گو داشته باشید. وقتی با کسی روبرو می شوید که شغل علمی دارد ، از فرزنتان بخواهبد تا درباره ی شغل او و آموزش هایی که برای ان ضروری است ، از او بپرسید.

·    همراه فرزندتان از یک مرکز علمی ، موزه یا باغ وحش بازدید کنید و به او امکان دهید در حین لذت بردن از بازدید ، خودش به کندوکاو در محیط بپردازد و در یک فرآیند علمی شرکت کند.

·    به فرایند آموزش علوم در مدرسه کمک کنید. کلاس درس ، مانند جهانی کوچک است. با وجود این ، حتی بهترین کلاس ها نمی توانند محیط کاملی برای آموزش علوم فراهم کنند. والدین باید در تقویت آموزش علوم در مدرسه ی فرزندشان فعالانه شرکت کنند.

·    در همایش هایی که در مدرسه برگزار می شود ، فعالانه شرکت کنید تا از کم و کیف برنامه های اموزشی و امکانات مدرسه آگاه شوید. برای این کار ، زمان کافی اختصاص دهید و می توانید از برنامه های آموزشی حمایت کنید.

·    در جامعه خود ، عضو فعالی باشید. با انتشار این پیام به مدرسه ها کمک کنید: کسی که سواد علمی دارد ، به ساختن پایه های اقتصادی جامعه اش کمک کند. از این رو ، سرمایه گذاری برای بهبود کیفیت آموزش علوم ، بهترین سرمایه گذاری است.

 

 

ماهنامه آزمون – شمراه 362

کانون فرهنگی اموزش ( قلم چی )