سلام به همکاران گرامی و معلمین تازه استخدام و  یا انهایی که قرار است تا مدتی  در دوره ابتدایی مشغول به تدریس شوند

برای شما خوبان مبانی نظری آموزش درس اجتماعی را در زیر برای دانلود قرار داده ایم. امید است که مورد استفاده شما خوبان قرار گیرد.

چنانچه سوال و یا مشکلی داشتید حتما پیام بگذارید.

سربلند باشید.

دانلود فایل روش تدریس مطالعات اجتمای دوره ی ابتدایی (برای بدو استخدامی ها )