با سلام خدمت شما دوستداران عرصه دانایی و علاقمندان به آموزش فلسفه به کودکان.

ویژه نامه ای توسط انجمن علمی دا نشجویی گروه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی ( حصارک کرج ) ویژه روز معلم تهیه شده و در زیر به صورن دانلود قابل دریافت است.

امید می رود مورد استفاده شما خوبان قرار گیرد.

 

 

دانلود صفحه اول ویژه نامه انجمن علمی دانشحویی تعلیم و تربیت

دانلود صفحه دوم ویژه نامه انجمن علمی دانشجویی تعلیم و تربیت