در شهرستان پاکدشت از شهرستانهای استان تهران ؛

سرکار خانم قربان از نمایشگاه تغییر ساختار نظام آموزشی بازدید بعمل آورد.به گزارش معاونت آموزش ابتدایی، سرکار خانم قربان صبح روز یکشنبه 30 مهر ماه از نمایشگاه تغییر ساختار آموزشی شهرستانهای استان تهران که به همت گروه تکنولوژی اداره کل برپا شده بود دیدن نمودند و با همکاران گفتگو نمودند.

 

لازم به ذکر است در این نمایشگاه؛ گروه برنامه درسی قرآن و هدیه های آسمانی، گروه برنامه درسی مطالعات اجتماعی و تفکر و پژوهش، گروه برنامه درسی فارسی، گروه برنامه درسی ریاضی، گروه برنامه درسی هنر کار و فن آوری، گروه طرح درس پژوهی و گروه طرح پروژه های علمی دبستانی در غرفه های جداگانه فعالیتهای خود را به نمایش گذارده بودند و مدیران مدارس دوره ابتدایی شهرستان پاکدشت از دستاوردهای آنان بازدید به عمل می آوردند.