کتاب تربیت چه چیز نیست؟

نوشه ی دکتر عبدالعظیم کریمی / ویرایش دوم / چاپ نهم از موسسه فرهنگی منادی تربیت

در فصل هفم این کتاب می خوانیم :

تربیت " آموزش دادن " نیست! « هرگاه چیزی را به کودک آموزش می دهیم مانع می شویم تا خود آن را شخصا اختراع و یا کشف کند. » / ژان پیاژه

اگر حرف زدن را به کودکان درس می دهیم ، هرگز زبان باز نمی کند. این عبارت از «جان هالت» مولّف کتاب زمینه های شکست تحصیلی نقل شده است و نشان می دهد که تا چه اندازه آموزش های مدرسه ای مانع تربیت است.

در فصل نهم این کتاب آمده است :


تربیت دخال کردن نیست! یکی از مربیان بزرگ گفه بود: « اگر می خواهید فرزندانتان نسبت به مسولیت هایشان بی تفاوت نشوند سعی کنید نسبت به مسولیت های آنها بی تفاوت باشید! ( امیل شارتیه ، مربیان بزرگ ؛ ژان ژاتو، ترجمه دکتر غلام حسین شکوهی . انتشارات دانشگاه تهران  1355)

آنچه معلمان امروز ما می بایست در تدریس و آموزش خود توجه داشته باشند در فصل 14 این کتاب به وضوح مورد توجه قرار گرفته و حاوی مطالب بسیار مهم است.

در فصل14 می خوانیم :  تربیت « پاسخ به نیاز » است!

امیل شارتیه می گوید: « هنر معلم گرسنه کردن ذهن است نه سیر کردن آن » سقراط حکیم گفت : « هدف تربیت ، ایجاد نیاز است و نه پاسخ به نیاز»

مولانا:

آب کم جو تشنگی آور بدست                        تا بجوشد آبت از بالا و پست

در طلب زن دائما تو هر دست                        که طلب در راه نیکو رهبر است  

        بنابراین هنر معلم در تربیت و تعلیم کودک ، تحریک کنجکاوی است و نه ارضای کنجکاوی.

این کتاب تربیت را از دیدگاه های مخلف و در ابعاد اسلام ، فلسفه ، هنر ، آموزش آداب و مهارت های اسلامی – زندگانی ، روانشناسی و ... مورد توجه قرار گرفته است.

این کتاب مفید می تواند برای معلمان ، اولیا و دست اندرکاران تعلیم و تربیت در کلاس های ضمن خدمت و هم چنین در کارگاه های مهارت های زندگی و ... مورد استفاده قرار گیرد.

خواندن این کتاب را به همه ی دوست داران تعلیم و تربیت و اولیای مشتاق و فخیم در امر اربیت توصیه و سفارش می شود.