با تشکر از راهبر آموزشی ناحیه 1 ری سرکار خانم عباسیان و مدیریت محترم مدرسه پسرانه ام البنین.

در تاریخ 27 فروردین 91 گروه آموزش ابتدایی اداره کل بازدیدی از این مدرسه انجام داد.

علاقمندی دانش آموزان به درست کردن اریگامی و نیز  علاقمندی معلمان پایه ها در زنگ های تفریح برای یادگیری اریگامی قابل ستایش است.

جهت باز شدن عکس ها صبر فرمایید . باتشکر