بسمه تعالی

گروه تکنولوژی و گروه آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

 

شیوه نامه ی جشنواره ی بزرگ اریگامی ( کاغذ و تا )

وی‍‍ژه ی طرح پژوهش سراها

 

مقدمه: از سالها پیش ساختن اشیاء با کاغذ و بازی با آن بین بچه ها مرسوم بوده است. هنری که موجب سرگرمی و خلاقیت می شود.اریگامی ( کاغذ و تا ) بازی دست ، ذهن و چشم است. هنری است که در آن خوب دیدن تمرکز ذهن و بکارگیری ظرافت دستان بسیار مهم و مورد توجه است.

هدف این هنر ، خلق طرح های جالب با کاغذ به کمک تاهای هندسی است. این طرح در اکثر ساختن ها با یک برگ کاغذ مربع شکل آغاز می شود.

اهداف اریگامی :

 1. موجبات رشد فکری و افزایش دقت و مهارت را سبب می شود.
 2. اریگامی در برنامه ی درسی مدارس جهت تلفیق دروس ریاضی ، هنر و هدیه های آسمان از منظری خاص مورد توجه است. ( بحث خداشناسی و توجه به طبیعت و حیوانات و ... )
 3. بیشتر شدن ارتباطات دوستانه در جمع همسالان
 4. افزایش مهارت های دست ورزی
 5. افزایش اعتماد به نفس و خودباوری در خلق و ابداع
 6. افزایش صبر و بردباری
 7. و ...

ضرورت اجرای طرح : توجه به مسابقات جذاب و روز دنیا و توجه به مهارت های پایه ( دست ورزی ) و از همه مهم تر عنایت به تغییر و تحول در برنامه ی درسی مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( توجه ویژه به ابتدایی ) ما را بر آن داشت تا بر اساس رویکرد جدید ، این جشنواره را در دستور کار قرار دهیم.

لذا راهبران آموزشی کلیه ی مناطق تابعه می بایست با توجه به اهداف فوق الذکر و توضیحات مندرج در این اطلاعیه عمل نمایند.

اقدامات راهبران آموزشی پژوهش سرا :

 1. هماهنگی با کارشناس مسئول گروه ابتدایی منطقه
 2. هماهنگی با مدیران و معلمان مدارس مجری طرح
 3. اریگامی بخش مسابقه : گل و برگ ، پنگوئن ، کلاغ سخنگو و قورباغه
 4. صفحات اریگامی مورد نظر در بند 3 ، تکثیر و در اختیار مدیران و معلمان مدارس مجری طرح قرار گیرد. ( جهت آموزش به معلمان و دانش آموزان در زنگ های ریاضی ، هنر و وقت های اضافه در مدارس )
 5. راهبران آموزشی نحوه ی اجرا ی جشنواره را با خلاقیت و روش های نوین خود می توانند در مدارس مجری طرح به نحو احسن اجرا نمایند.
 6. در مرحله ی پژوهش سرا ، راهبران می بایستی در پژوهش سرا ، جشنواره را برگزار نمایند. لذا شایان ذکر است که از هم اکنون نسبت به اقدامات آتی با مسئول پژوهش سرا و کارشناس گروه ابتدایی ،همفکری و تبادل نظر داشته و برنامه ریزی نمایند.

 

 

 

 

مخاطبان : دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی

تاریخ برگزاری جشنواره :

  • مرحله ی مدرسه ای : 26 و 27 و 29 فروردین 1391
  • مرحله ی پژوهش سرا : 2 و 4 اردیبهشت 1391

شرایط مسابقه در مرحله ی مدرسه ای :

 در مرحله ی مدرسه ای از هر پایه چهارم و پنجم یک نفر به مرحله ی پژوهش سرا راه می یابد.دانش آموزی که بتواند در مدت زمان کم تری 4 اریگامی مورد نظر را به تنهایی و با دقت عمل و زیبا بدون کمک گرفتن از خط کش و قیچی بسازد ، برنده است. ( داوران : رهبر آموزشی منطقه طرح پژوهش سرا - اگر حضور داشته باشد - مدیر مدرسه ، معاون آموزشی ، معلمین غیر پایه چهارم و پنجم )

تهیه جوایز دانش آموزان برنده ی این مرحله  توسط خود منطقه تهیه و تدارک دیده می شود.

شرایط مسابقه در مرحله ی پژوهش سرا :

راه یافتگان به مرحله ی پژوهش سرا می بایست در پژوهش سرا حضور یابند. ( به غیر از مناطق دماوند ، ری 1 و شهر قدس– راهبران این مناطق مرحله ی پژوهش سرا را در مدرسه ی مجری پایگاه اجرا می کنند.)

 برنده در این مرحله کسی است که : در مدت زمان کمتری 5 اریگامی قورباغه را بسازند. هم چنین در بخش دیگری باید با سه بار پرش قورباغه ی خود را به جلو پرش دهند. در سه بار پرش ، پرشی ثبت خواهد شدکه بیشترین مسیر را طی کرده باشد.

داوران مرحله ی پژوهش سرا : مسئول پژوهش سرا ، یک یا دو دبیر از آزمایشگاه پژوهش سرا

در مرحله ی پژوهش سرا از هر منطقه 3 دانش آموز ( البته از منطقه ی شهریار به دلیل حجم مدارس بالا : 6

 دانش آموز) انتخاب و به مرحله ی استانی راه می بایند.

جوایز مرحله ی پژوهش سرا بعهده منطقه مربوطه خواهد بود.

شرایط مرحله ی استانی بعدا به سمع و نظرتان خواهد رسید.

در تاریخ های 26 و 27 و 29 فروردین 2 و 4 اردیبهشت از نحوه ی برگزاری مسابقات توسط گروه های آموزشی اداره کل بازدید بعمل خواهد آمد.

 

فرم شماره 1 داوری مرحله ی مدرسه ای

موارد                              

4

3

2

1

1-انطباق تاها( اصل تقارن )

 

 

 

 

2-عدم چروکیدگی

 

 

 

 

3-زیبایی اریگامی

 

 

 

 

4-سرعت عمل در کار

 

 

 

 

جمع امتیازات

 

 

 

 

امتیاز کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 2 داوری مرحله پژوهش سرا :

فرم الف

موارد                              

4

3

2

1

1-انطباق تاها ( اصل تقارن )

 

 

 

 

2-عدم چروکیدگی

 

 

 

 

3-زیبایی اریگامی

 

 

 

 

4-سرعت عمل در کار

 

 

 

 

جمع امتیازات

 

 

 

 

امتیاز کل

 

 

 

فرم ب

 

5

3

1

پرش اول : ........... میلی متر

 

 

 

پرش دوم : .......... میلی متر

 

 

 

پرش سوم : ......... میلی متر

 

 

 

جمع امتیازات

 

 

 

امتیاز کل

 

 

 

جمع امتیاز دو فرم الف و ب : ........................